Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuChór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aktualności, zaproszenia na koncerty, bieżące informacje

Kalendarium koncertów

Historia powstania chóru

Co śpiewamy?

Nasi dyrygenci

Członkowie Chóru

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Strony, które warto odwiedzić

Pozostaw swój ślad w księdze gości

Informacje kontaktowe i o stronie

Akcja "jeden procent"

Chóralna tablica ogłoszeń


Wersja polska English version
Wznawiamy pracę artystyczną!!!

Chór Akademicki UMK w Toruniu istnieje już 40 lat.


W tym czasie działalność artystyczną, dydaktyczną i organizacyjną prowadziło jedynie dwoje dyrygentów. Zgodnie twierdzą, że „…siłą zespołu jest dyrygent ale potencjałem, bez którego wszystkie wysiłki będą bezowocne - są jego członkowie- chętna młodzież”. Ideałem jest stały skład śpiewających głosów z wieloletnim doświadczeniem, znających szeroki repertuar i zasady zespołowej współpracy a takie osoby zawsze trudno pozyskać. W tej mierze od czterech dekad niewiele się zmieniło.

Bożena Jankowska powołała zespół na spotkaniu „kandydatów” 12 II 1979 roku. Wówczas, jak wspomina: „…przyszło na spotkanie niewiele osób, głównie studentów i pracowników Uczelni”.
Grupa około 20 osób, wstępnie podzielona na głosy, rozpoczęła pracę pod kierunkiem B. Jankowskiej, której zastępcą został Krzysztof Zaręba, absolwent toruńskiej Szkoły Muzycznej w klasie śpiewu solowego i fortepianu.
Po kilku miesiącach pracy, Chór Kameralny zadebiutował publicznie 1 X 1999 r. podczas Inauguracji Roku Akademickiego oraz na Mszy św. odprawionej w Kościele Św. Ducha w Toruniu. Zaczęto pracować nad repertuarem niezbędnym do prowadzenia działalności koncertowej. Przyjmując nowych członków do zespołu, starała się rozwijać ich walory głosowe, dostosowując do potrzeb planowanego repertuaru wokalnego lub w miarę rozwoju ich głosu i muzykalności, dostosowywać ów repertuar do aktualnych możliwości zespołu i potrzeb koncertowych. Pamiętać należy, że tzw. „żywy” materiał głosowy, narzędzie pracy każdego chórzysty, wymaga ustawicznego ćwiczenia.
Do dziś, dyrygent stale zmagając się z nieuniknioną rotacją chórzystów, nie jest wolny od problemów poszukiwania, nie nowych, ale na nowo uaktualnianych - metod pracy, sposobów na uatrakcyjnianie prób i repertuaru. Przez cały dotychczasowy okres działalności, przynależało do Chóru kilkaset osób. Corocznie skład tworzyło około 50-60 śpiewaków. Związki małżeńskie chórzystów to około 40 par a kilkanaścioro dzieci z tych związków było lub jest obecnie członkami Chóru. Muzyka zbliża ludzi, stwarza więzy międzyludzkie. To jak sądzę główna przyczyna długoletniej, owocnej działalności Chóru Akademickiego naszej Uczelni.
W zamyśle organizatorów Chóru zgodnie z oczekiwaniami Władz Uczelni, zespół ten miał być istotnym elementem uświetniania uroczystości ogólnouniwersyteckich, wydziałowych i innych. Ówczesne uroczystości (lata 70-te) odbywały się bez muzycznej oprawy a na ważniejsze jubileusze Uniwersytetu, wymagające godnej oprawy, zapraszano niejednokrotnie muzyczne zespoły z innych uczelni. Sprostać tym wymogom miał dobrej klasy chór. Pomimo posiadanego już własnego doświadczenia w kwestii organizacji i kierowania chórem, jak wspomina Bożena Jankowska – „…piękna idea i szczytne cele nie są proste w realizacji…”.
Pomysł powołania Chóru, jeszcze przed jego oficjalną inauguracją koncertową, wspierał inny toruński dyrygent, pedagog i organista z dużym doświadczeniem i sukcesami – dziś emerytowany prof. Roman Grucza. Prowadzona była wówczas rekrutacja na terenie Uczelni oraz w Domach Studenckich. Licząc na życzliwość i współpracę na Wydziałach, zapraszano do wspólnego śpiewania wszystkich chętnych. Choć na pierwsze spotkania organizacyjno-informacyjne połączone z przesłuchaniem oraz próby zgłosiło się zaledwie kilkanaście osób, to uznać trzeba, że ta zakrojona na szeroką skalę kampania, zakończyła się sukcesem.
Bożena Jankowska, po 25 latach pracy w Chórze - 1 stycznia 2005 roku „dyrygencki kamerton” przekazała symbolicznie obecnemu dyrygentowi i kierownikowi artystycznemu - Arkadiuszowi Kaczyńskiemu. Jak stwierdził ówczesny Rektor UMK prof. Jan Kopcewicz „…obserwowałem zarówno moment przekazania Chóru nowemu dyrygentowi jak i cały kilkuletni okres poprzedzający odejście Pani Jankowskiej i przyznaję, że odbyło się to w pełnej harmonii…” Arkadiusz Kaczyński przystąpił do Chóru w 1987 roku, jeszcze jako uczeń szkoły średniej. Śpiewał do 1991 będąc już studentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy z którą związany jest zawodowo. Obecnie jako dr hab., jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy. Swoją edukację muzyczną kontynuował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (śpiew) oraz w Akademii Muzycznej w Poznaniu (dyrygentura). Wrócił do Chóru w 2001 r. po 10 latach przerwy, zaproszony do współpracy dyrygenckiej przez B. Jankowską.
Po objęciu, samodzielnej już funkcji dyrygenta Chóru Akademickiego UMK, profil artystyczny zespołu nieco uległ zmianie. Choć repertuar form wokalno-instrumentalnych przygotowywanych na duże koncerty z orkiestrą funkcjonował od lat, to jednak od momentu podjęcia pracy przez nowego dyrygenta tego typu utwory i koncerty stanowią już niezmiennie podstawę funkcjonowania. Chór postrzegany jest już w środowisku muzycznym jako zespół oratoryjno-kantatowy, doceniony m. in. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Dotychczas Chór Akademicki wykonał 124 koncerty form wokalno-instrumentalnych przygotowując 38 dzieł muzycznych od Baroku po współczesność z czego - 83 koncerty, po 2004 roku. Ogólna liczba koncertów w ciągu roku akademickiego, utrzymuje się na stałym poziomie ok. 20 występów.
Należy nadmienić, iż w Toruniu w latach 70 tych, nie było utrwalonych tradycji chóralnych. Wobec braku muzycznych wzorów i ogólnie małej liczby chórów jednorodnych i mieszanych w tym mieście, zachęcenie miejscowej młodzieży do udziału w chórze wydawało się być skazane z góry na niepowodzenie. Można było bazować jedynie na rekrutacji studentów lub nielicznych, zainteresowanych pracowników UMK. Dziś, po 40 latach działalności, Chór Akademicki, wspólnie z innymi formacjami muzycznymi Torunia dopiero utrwala muzyczną wizytówkę miasta. Tworzenie tego typu zespołu w 1979 roku było w dużej mierze działalnością pionierską a pamiętajmy, że Toruńska Orkiestra Symfoniczna również kontynuuje swoją działalność dopiero od 40 lat.
Każdy kto w swoim życiu zetknął się z ruchem chóralnym wie, że członkami chóru nie są ludzie przypadkowi. Z reguły kandydaci lubią śpiewać, angażowali się wcześniej w taką formę działalności a nieliczni z nich śpiewali już wcześniej w innych podobnych zespołach chóralnych. Jednak wykształconych muzycznie jest niewielu i w związku z tym praca muzyczna wymaga od nich nie tylko systematyczności lecz i wytrwałości. Po kilku dekadach działalności Chóru niewiele zmieniło się w tej mierze. Kwestie kształcenia wokalnego nadal wymagają największej troski. Merytoryczna kadra Chóru Akademickiego to profesjonalni muzycy z doświadczeniem pedagogicznym. Współpracownikami dyrygenta są: Izabela Szyma-Wysocka, doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura (od 2013 roku - stała współpraca dyrygencka) oraz Michał Hajduczenia (od 2012 r - emisja głosu i korepetycje wokalne). Michał Czaposki jest akompaniatorem (od 1986 r.) i stałym współpracownikiem w zakresie akompaniamentu koncertowego. W latach 2009-10 nad emisją głosu pracowała Agnieszka Morisson a w latach 2010-12, dyrygencko współpracował również Benedykt Odya.
Rekrutacja do Chóru w ostatnich latach odbywa się dwutorowo. Pierwszym jest nabór semestralny w ramach „Oferty zajęć ogólnouczelnianych” w systemie USOS dla studentów UMK, którzy otrzymują zaliczenie i 2 pkt. ECTS. Drugim torem naboru jest nabór całoroczny dla studentów poza systemem USOS, pracowników UMK oraz dla osób nie związanych z Uniwersytetem (w tym również uczniów toruńskich szkół średnich). Przesłuchanie polega na badaniu predyspozycji słuchowo – wokalnych oraz rytmicznych. Kryteria rekrutacyjne jak i wymogi, którym muszą sprostać kandydaci i którym stale będą poddawani w ramach pracy nad repertuarem koncertowym - nie mogą być zbyt wysokie, ponieważ mogą zniechęcić osoby nieprzyzwyczajone do tego typu pracy i do uczestnictwa w zespole. Jak stwierdza dyrygent: "…ciągła praca muzyczna od podstaw - jest wyjątkowa trudna i czasochłonna, ale robię to co lubię".
Dla chórzystów śpiewanie stanowi nie tylko wewnętrzną potrzebę lecz również wysoką wartość. Zdolni są przecież poświęcić wiele czasu i trudu dla wspólnej idei. Nagrodą dla nich w pewnym stopniu jest odczucie pozytywnych rezultatów swojej pracy. Dodatkowo mają możliwość artystycznej realizacji swoich zainteresowań w formie występów zagranicznych. Poza tym zyskanie uznania nie tylko w opinii środowiska toruńskiego, ale też publiczności innych kulturowo społeczeństw np. podczas wyjazdów poza granice kraju, jest dopingujące i mobilizuje do dalszej pracy. Chór odbył 29 koncertowych podróży zagranicznych do niemal wszystkich państw europejskich (poza Irlandią, Norwegią i Szwecją) oraz do Turcji. W ostatnich latach członkami Chóru były osoby studiujące na UMK w ramach programu ERASMUS (Niemcy, Czechy, Francja, Chiny). Było tez kilka osób z Ukrainy i Białorusi.
W grudniu 2018 roku ukazała się płyta jubileuszowa pt. FREEDOM, na której wspólnie z bydgoską orkiestrą Jazz Junior 75’, zarejestrowano studyjny repertuar z Sacred Concert Duke’a Ellingtona. 
dodano 10 maja 2021 18:00


 
do góry
Wybierz skórkę: żółta / zielona.
Sun, 24 Oct 2021 01:25:23 +0200. Build time: 0.05373 sec.
IP: 34.236.191.104 (ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com)
© Chór UMK 2004-2014.

www.chor.umk.pl
Chr UMK